ΔΙΑΦΟΡΑ

myKEPlive.gov.gr: Καθορισμός διαδικασίας πολιτών και επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη

This post was originally published on this site

Στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr», ο πολίτης ή η επιχείρηση, μέσω του νομίμου εκπροσώπου της, δύναται να αιτηθεί ραντεβού, επιλέγοντας συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας που υπάρχει στην πλατφόρμα, προκειμένου να διεκπεραιώσει συγκεκριμένο αίτημά του. Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης, πραγματοποιείται από τον υπάλληλο του ΚΕΠ η ταυτοποίηση του…

myKEPlive.gov.gr: Καθορισμός διαδικασίας πολιτών και επιχειρήσεων από τα ΚΕΠ με τηλεδιάσκεψη

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: