ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το e-mail info@networkhellas.gr σε περίπτωση που:

1) Θέλετε να διαγραφεί η παραπομπή σε κάποια είδηση από το networkhellas.gr  για οποιοδήποτε λόγο.

 

2) Είστε ο διαχειριστής πηγής ειδήσεων που περιλαμβάνεται στο networkhellas.gr  και επιθυμείτε να την αφαιρέσετε από το networkhellas.gr.
3) Για οποιαδήποτε άλλο θέμα σχετικό με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του networkhellas.gr . 

4)All videos that appear on the site are from 3rd-party services such as youtube and are not hosted by networkhellas.gr.