ΔΙΑΦΟΡΑ

72 προσλήψεις στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

This post was originally published on this site

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, με παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου» Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την…

72 προσλήψεις στο Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: