ΔΙΑΦΟΡΑ

7 Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2020 «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά (7) ατόμων

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 5μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε τον ακόλουθο «ενεργό» συνδέσμο για να διαβάσετε ολη την προκήρυξη.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: