ΔΙΑΦΟΡΑ

7 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τρίπολης

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 7 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

7 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Τρίπολης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: