ΔΙΑΦΟΡΑ

6 προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης

This post was originally published on this site

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών του Δήμου Μεταμόρφωσης, που εδρεύει στη Μεταμόρφωση του Ν. Αττικής. 1 ΔΕ Διοικητικού 4 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου 1 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας   Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

6 προσλήψεις στο Δήμο Μεταμόρφωσης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: