ΔΙΑΦΟΡΑ

6 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Εύβοιας ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. 2 ΠΕ Αρχαιολόγων 3 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών 1 ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 14/01/2021 έως 20/01/2021. Προκήρυξη

Source

https://ergasiakanea.eu/