ΔΙΑΦΟΡΑ

50 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

This post was originally published on this site

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται για το χρονικό διάστημα από 28-02-2020 έως και 09-03-2020.

Ανακοίνωση ΣΟΧ

Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ 02.12.2019

Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ6

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: