ΔΙΑΦΟΡΑ

5 Προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ναυπλίου ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός
1 ΠΕ Υπάλληλος Πληροφορικής
1 ΤΕ Λογιστής
2 ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 28/02/2020-09/03/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: