ΔΙΑΦΟΡΑ

480 προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων – Όλη η προκήρυξη

This post was originally published on this site

Διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Φρόνου, ως ακολούθως: Ι. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ 1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα προσληφθούν ως Συνοριακοί Φύλακες Ορισμένου Χρόνου καθορίζεται σε τετρακόσιους ογδόντα (480). 2. Ο αριθμός των Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Φρόνου ανά Περιφερειακή Ενότητα…

480 προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων – Όλη η προκήρυξη

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: