ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

370 Προσλήψεις στο Υπουργείο Μετανάστευσης – Οδηγός Υποβολής Αίτησης (Pdf)

This post was originally published on this site

Το Υπουργείο Μετανάστευσης ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων εβδομήντα (370) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.  Ακολουθήστε τον οδηγό που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο…

Source

Αρχική