ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

34 προσλήψεις στην ΚτΠ μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ

This post was originally published on this site

Εγκρίθηκε από τον ΑΣΕΠ το σχέδιο της προκήρυξης της ΚτΠ ΑΕ, για την πλήρωση 34 θέσεων επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριετούς διάρκειας. Πρόκειται για θέσεις στελεχών Γενικής Διεύθυνσης Έργων, στελέχους Τμήματος Κέντρων Δεδομένων & Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων (Μηχανικός Υποδομών Πληροφορικής), στελέχους Τμήματος Εταιρικής Πληροφοριακής…

34 προσλήψεις στην ΚτΠ μέσω διαγωνισμού ΑΣΕΠ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: