ΔΙΑΦΟΡΑ

34 Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στις Περιφέρειες

This post was originally published on this site

Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, λόγω εµφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, στις Περιφέρειες. Δείτε αναλυτικά τις προκηρύξεις στα παρακάτω λινκ:   ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ 1 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2 (ΠΕ Νότιου Αιγαίου προκ.1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ προκ 2) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4…

34 Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στις Περιφέρειες

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: