ΔΙΑΦΟΡΑ

33 Προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

This post was originally published on this site

Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, Σεπτέμβριος 9, 2020 Προκήρυξη

33 Προσλήψεις στην Περιφέρεια Αττικής

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: