ΔΙΑΦΟΡΑ

30 Προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Λαγκαδά ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. 20 άτομα 10 άτομα Καταληκτική ημερομηνία:  Παρασκευή, Σεπτέμβριος 4, 2020

30 Προσλήψεις στο Δήμο Λαγκαδά

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: