ΔΙΑΦΟΡΑ

30 Προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. 26 άτομα 4 άτομα Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 23/07/2020-29/07/2020

30 Προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: