ΔΙΑΦΟΡΑ

30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 30 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών, ως ακολούθως: 10 ΔΕ Οδηγοί (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων   Προκήρυξη

30 θέσεις εργασίας στο Δήμο Χανίων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: