ΔΙΑΦΟΡΑ

29 Προσλήψεις στο Δήμο Χίου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 29 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών. Περίληψη Προκήρυξης

29 Προσλήψεις στο Δήμο Χίου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: