ΔΙΑΦΟΡΑ

26 προσλήψεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

This post was originally published on this site

Το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών που αφορούν τον προγραμματισμό και την οργάνωση της 17ης και 18ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα, η…

26 προσλήψεις στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: