ΔΙΑΦΟΡΑ

24 Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

This post was originally published on this site

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) προκηρύσσει για τη στελέχωση μέσω αποσπάσεων της Γενικής Δ/νσης Ακεραιότητας και Λογοδοσίας της ΕΑΔ, είκοσι τέσσερις (24) θέσεις. Δείτε την προκήρυξη και το υπόδειγμα αίτησης και βιογραφικού, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο: https://aead.gr/prokirixeis/prokirixi-stelexosi-gdalo-july-27-2020

24 Προσλήψεις στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: