ΔΙΑΦΟΡΑ

24 Προσλήψεις σε ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

This post was originally published on this site

12 άτομα στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό “ΔΗΜΗΤΡΑ”   12 άτομα στο Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών “Δημόκριτος”  

24 Προσλήψεις σε ΕΛΓΟ “Δήμητρα” και ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: