ΔΙΑΦΟΡΑ

20 Προσλήψεις στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών (36μηνες συμβάσεις)

This post was originally published on this site

Το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Νεάπολης-Συκεών στα πλαίσια του έργου: “Δημοτικά Ιατρεία για ευπαθείς ομάδες του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”, προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με 20 άτομα διάρκειας 36 μηνών, ως ακολούθως:

18 ΠΕ Ιατροί
2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 24/05/2020-12/06/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: