ΔΙΑΦΟΡΑ

2η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 266 Συνοριακών Φυλάκων

This post was originally published on this site

Η ΕΛΑΣ προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία ως Συνοριακών Υυλάκων Ορισμένου Φρόνου, με σκοπό την κάλυψη των θέσεων της υπ’αριθ. 6000/2/6453-λζ’ από 07-02-2020 προκήρυξης, με Α.Δ.Α.: ΧΤ2946ΜΣΛΒ-Ε13, που δεν καλύφθηκαν, ως ακολούθως: Λίγη ώρα πριν σας ενημέρωσαμε και για τις πρώτες 480 προσλήψεις…

2η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη 266 Συνοριακών Φυλάκων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: