ΔΙΑΦΟΡΑ

19 Προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Μεγαρέων (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.) ανακοινώνει την πρόσληψη μουσικού – καλλιτεχνικού προσωπικού, συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στην καλλιτεχνική δομή της που λειτουργεί υπό τον τίτλο «ΒΥΖΑΝΤΕΙΟΝ ΩΔΕΙΟΝ Δήμου Μεγαρέων» – 2 μουσικά εκπαιδευτικά…

19 Προσλήψεις στο Δήμο Μεγαρέων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: