ΔΙΑΦΟΡΑ

18 Προσλήψεις στο Δήμο Μονεμβασίας

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Μονεμβασίας ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως: 2 ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας 16 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Μάρτιος 27, 2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

18 Προσλήψεις στο Δήμο Μονεμβασίας

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: