ΔΙΑΦΟΡΑ

18 Προσλήψεις στο Δήμο Αγίας Παρασκευής

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την πρόσληψη 18 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 22/05/2020-28/05/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: