ΔΙΑΦΟΡΑ

17 Προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού για το εκαπιδευτικό έτος 2020-2021, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 9 μηνών. 17 άτομα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

17 Προσλήψεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: