ΔΙΑΦΟΡΑ

16 Προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών., ως ακολούθως: 2 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων 14 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Απρίλιος 3, 2020   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

16 Προσλήψεις στο Δήμο Ρεθύμνης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: