ΔΙΑΦΟΡΑ

16 Προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη 16 ΥΕ Εργατών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών. Καταληκτική ημερομηνία:  Τρίτη, Σεπτέμβριος 8, 2020 Προκήρυξη

16 Προσλήψεις στο Δήμο Μυτιλήνης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: