ΔΙΑΦΟΡΑ

16 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη δεκαέξι (16) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα που ορίζεται στην πρόσκληση. 15 ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε αρχαιολογικές εργασίες και ελλείψει αυτών ΥΕ Εξειδικευμένων Εργατών σε οικοδομικές εργασίες 1 ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και ελλείψει αυτών…

16 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: