ΔΙΑΦΟΡΑ

15 Προσλήψεις στο Δήμο Χίου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/05/2020-27/05/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: