ΔΙΑΦΟΡΑ

15 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Πύργου ανακοινώνει την πρόσληψη 15 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. 12 άτομα 3 άτομα Καταληκτική ημερομηνία: Πέμπτη, Σεπτέμβριος 10, 2020

15 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/%d bloggers like this: