ΔΙΑΦΟΡΑ

15 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου

This post was originally published on this site

Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών. Υποβολή αιτήσεων από 17 Σεπτεμβρίου 2020 έως 21 Σεπτεμβρίου 2020 ΜΟΝΟ στο email kdp@heraklion.gr . Αρχεία Η Ανακοίνωση…

15 προσλήψεις στο Δήμο Ηρακλείου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: