ΔΙΑΦΟΡΑ

14 Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Χαϊδαρίου ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών, ως ακολούθως: 8 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 6 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων) Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/07/2020-20/07/2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

14 Προσλήψεις στο Δήμο Χαϊδαρίου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: