ΔΙΑΦΟΡΑ

14 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

This post was originally published on this site

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Προκήρυξη

14 προσλήψεις στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: