ΔΙΑΦΟΡΑ

14 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

This post was originally published on this site

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών ανακοινώνει την πρόσληψη δεκατεσσάρων (14) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 2 ΠΕ Αρχαιολόγων 1 ΠΕ Tοπογράφων Μηχανικών 1 ΠΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης 10 ΔΕ Εξειδικευμένων Εργατοτεχνιτών Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 08/09/2020 έως και 14/09/2020. Προκήρυξη

14 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: