ΔΙΑΦΟΡΑ

13 Προσλήψεις στο Δήμο Πύργου (Λόγω κήρυξης του Δήμου Πύργου σε κατάσταση εκ. ανάγκης)

This post was originally published on this site

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκατριών (13) ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1α του άρθρου 41 του Ν. 4325/15, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των Διευθύνσεων, μετά την κήρυξη του Δήμου Πύργου σε κατάσταση εκ. ανάγκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: