ΔΙΑΦΟΡΑ

12 Προσλήψεις στο Δήμο Ξάνθης

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών. Επικοινωνία:  prosop@cityofxanthi.gr Καταληκτική ημερομηνία:  Πέμπτη, Σεπτέμβριος 10, 2020 Προκήρυξη

12 Προσλήψεις στο Δήμο Ξάνθης

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: