ΔΙΑΦΟΡΑ

12 Προσλήψεις στο Δήμο Βόλβης

This post was originally published on this site

Πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 καθώς και για την ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Βόλβης.

Προθεσμία: Έως 4 Ιουνίου 2020 ώρα 12:00

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: