ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΓΕΙΑ

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟΥ ΕΛΚΕΘΕ.

Θαλάσσιες έρευνες και αναλύσεις με το ωκεανογραφικό σκάφος  «ΑΙΓΑΙΟ» πραγματοποίησε το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Καστελόριζο, ομάδα επιστημόνων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος παρακολούθησης της οικολογικής ποιότητας των ποτάμιων, μεταβατικών και παράκτιων θαλάσσιων υδάτων της Ελλάδας (ΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΟΠΥ, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) το οποίο υλοποιεί το ΕΛΚΕΘΕ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ) του ΕΛΚΕΘΕ παρακολουθεί τα παράκτια θαλάσσια οικοσυστήματα από το 2012 μέχρι και σήμερα. Η εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων βασίζεται σε φυσικοχημικά και βιολογικά δεδομένα στη στήλη του νερού και το ίζημα, όπως αυτές ορίζονται από την ΟΠΥ, και την εφαρμογή δεικτών ποιότητας σε πλέγμα 85 σταθμών που συγκροτούν το Εθνικό Δίκτυο παρακολούθησης για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας.

« H οικολογική ποιότητα των παράκτιων θαλάσσιων οικοσυστημάτων συνδέεται κυρίως με τις πιέσεις που δέχεται η παράκτια ζώνη. Η εκτίμηση της οικολογικής ποιότητας των παράκτιων οικοσυστημάτων το 2019-2020 έδειξε ότι η πλειοψηφία των σταθμών παρακολούθησης ήταν σε καλή ή και υψηλή οικολογική ποιότητα » αναφέρει η κα Αλεξάνδρα Παυλίδου Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ.

« Το Καστελόριζο αποτελεί εποπτικό σταθμό του Εθνικού δικτύου παρακολούθησης για το υδατικό διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου. Η προηγούμενη δειγματοληψία στο σταθμό του Καστελόριζου πραγματοποιήθηκε το 2014 και η οικολογική ποιότητα προσδιορίστηκε ως υψηλή » καταλήγει η κα Αλεξάνδρα Παυλίδου Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ.

Οι ερευνητές του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, υλοποιούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τα σκάφη του ΕΛΚΕΘΕ «ΦΙΛΙΑ» και «ΑΙΓΑΙΟ».

Το πρώτο στάδιο του προγράμματος υλοποιήθηκε με το ερευνητικό σκάφος «ΦΙΛΙΑ» η ανακατασκευή του οποίου περατώθηκε τον Ιανουάριο του 2022 με χρηματοδότηση του ΥΠΑΝ (3.2Μ€). Ο ερευνητικός πλόας ξεκίνησε στις 12 Μαρτίου και ολοκλήρωσε τις εργασίες σε όλο το παράκτιο δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας, μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Ο πλόας συνεχίζεται με το Ω/Κ σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» από τη Λήμνο έως το Καστελόριζο, τα νησιά των Κυκλάδων και τον Σαρωνικό κόλπο.

Η επόμενη αποστολή των Ω/Κ σκαφών του ΕΛΚΕΘΕ στο Καστελόριζο προγραμματίζεται για το ερχόμενο Φθινόπωρο.

Το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ-ΟΠΥ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας υλοποιείται στο πλαίσιο της  ευρωπαϊκής οδηγίας  για τα ύδατα (WFD, 2000/60/EC).

Πληροφορίες: io.hcmr.gr και https://wfd.hcmr.gr/

Follow I.O. (Institute of Oceanography) on Social Media

Facebook: https://www.facebook.com/instituteofoceanography

Instagram: https://www.instagram.com/instituteofoceanography/?hl=el

Twitter: https://twitter.com/HcmrInOcean