ΔΙΑΦΟΡΑ

11 θέσεις εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας»

This post was originally published on this site

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας» ανακοινώνει την πρόσληψηβ 11 ατόμων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

11 θέσεις εργασίας στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημήτριος Βικέλας»

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: