ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10 Προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

This post was originally published on this site

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 4 μηνών, ως ακολούθως: 1 ΤΕ Πολιτικός Μηχανικός 4 ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων (Γ’ Κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 5 ΥΕ Εργάτες Πυρασφάλειας Καταληκτική ημερομηνία: Τετάρτη, Αύγουστος 5, 2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

10 Προσλήψεις στο Δήμο Νέστου

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: