ΔΙΑΦΟΡΑ

10 Προσλήψεις στο Δήμο Αγιάς

This post was originally published on this site

Η Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας Αγιάς Ανώνυμος Εταιρεία ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 3 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/06/2020-05/06/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: