ΔΙΑΦΟΡΑ

10 Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο

This post was originally published on this site

Το Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης

ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών

η Υποβολή αιτήσεων θα γίνεται από Δευτέρα 17/02/2020 έως και Τετάρτη  26/02/2020  και ώρες: 10:00 έως 13:00

Επισυναπτόμενα:

Ανακοίνωση υπ’ αρ. ΣΟΧ 1/2020

Αίτηση Προκήρυξης με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

“Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης “02.12.2019”

“Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ”

“Ειδικο Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας”

https://ergasiakanea.eu/category/theseis-ergasias/dimosios-tomeas/feed/

%d bloggers like this: