ΔΙΑΦΟΡΑ

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού (11μηνες συμβάσεις)

This post was originally published on this site

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», που εδρεύει στο Δήμο ΠαπάγουΧολαργού του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα…

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού (11μηνες συμβάσεις)

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: