ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1.142 προσλήψεις για τα Προγράμματα Αθλησης για Ολους

This post was originally published on this site

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) –ΦΕΚ B 3615 – 31.08.2020– εγκρίνεται η κατανομή θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21 Με…

1.142 προσλήψεις για τα Προγράμματα Αθλησης για Ολους

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: