ΔΙΑΦΟΡΑ

1η ΥΠΕ: Αποτελέσματα 2ης διαδικασίας Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

This post was originally published on this site

Πίνακες Κατάταξης Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’ 460) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.39470/23-6-2020 (Β΄2596) Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΠΕ Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΤΕ Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΔΕ,ΔΜ Λοιπό Επικουρικό Αναλυτικά Αποτελέσματα ΥΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ 1ης ΥΠΕ   Προθεσμία…

1η ΥΠΕ: Αποτελέσματα 2ης διαδικασίας Λοιπού Επικουρικού Προσωπικού

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: