ΔΙΑΦΟΡΑ

1ΕΑ/2019 & 2ΕΑ/2019: Ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων

This post was originally published on this site

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΕΑ/2019 & 2ΕΑ/2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Γνωστοποιείται ότι το ΑΣΕΠ θα προβεί στην διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.2190/1994 και στο άρθρο 61 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019), για τους ισοβαθμήσαντες υποψηφίους: ●     του κλάδου ΔΕ01…

1ΕΑ/2019 & 2ΕΑ/2019: Ηλεκτρονική κλήρωση ισοβαθμούντων υποψηφίων

https://ergasiakanea.eu/%d bloggers like this: