ΔΙΑΦΟΡΑ

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αποτελέσματα για τις 30 προσλήψεις της ΣΟΧ1Α/2020

This post was originally published on this site

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου, στην Κεντρική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών, της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την πρόσληψη των κάτωθι τριάντα (30) ατόμων, ανά κωδικό θέσης και κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου…

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Αποτελέσματα για τις 30 προσλήψεις της ΣΟΧ1Α/2020

https://ergasiakanea.eu/