ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Τρόποι Λύσης Σύμβασης Αορίστου Χρόνου

This post was originally published on this site

Η σύμβαση εργασίας, ανάλογα με το είδος της λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Θάνατος μισθωτού:Από το άρθρο 675 του Αστικού Κώδικα, προβλέπεται ότι, η σύμβαση εργασίας λύεται οπωσδήποτε με το θάνατο του εργαζόμενου, γιατί η σύμβαση εργασίας, είναι προσωπική σχέση.Αυτό συμβαίνει τόσο στις συμβάσεις αορίστου χρόνου όσο και στις ορισμένου χρόνου…

Τρόποι Λύσης Σύμβασης Αορίστου Χρόνου

https://ergasiakanea.eu/

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.%d bloggers like this: